Als centrum van het Voormalige Britse Rijk – het grootste ooit – is London op dit moment met 7,5 miljoen mensen de grootste stad van de EU. Het is een multiculturele oersoep van zo’n 100 verschillende nationaliteiten. Migranten komen meest uit het voormalige Britse Rijk. Natuurlijk hebben deze migranten een voortdurende invloed op de autochtone cultuur van London. Hoe zou je die invloed kunnen visualiseren?

Het concept dat ik heb bedacht, zet typische beelden uit London in contrast met letterlijk vertaalde spreekwoorden uit andere talen/culturen. Zelf ben ik geneigd Nederlandse spreekwoorden letterlijk in het Engels te vertalen, omdat ik de Engelse variant niet ken, of omdat die niet bestaat. Vooral in het laatste geval is zo’n “nieuw spreekwoord” een verrijking van het Engels en als het lekker bekt, zal het als vanzelf overleven. Dat dit op grote schaal plaats heeft gevonden blijkt uit de grote schat aan spreekwoorden die vanuit andere talen zijn “geïmmigreerd” in het Engels.

Een voorbeeld is “Trust in Allah, but tie your camel”, een spreekwoord uit Saudi Arabië. Wanneer dit spreekwoord gecombineerd wordt met de afbeelding van een “Bobbie”, is het alsof hij het zegt. In eerste instantie vloekt dit, in tweede instantie begrijpen we dat net als wij de arabieren vertrouwen op de waakzaamheid van de alwetende, maar voor de zekerheid toch huis en haard beschermen tegen diefstal en noodlot.