Opdracht
Herman kok heeft mij gevraagd de omslag van zijn proefschrift te ontwerpen. Hij promoveerde op zijn onderzoek naar het effect van facilitair management in het Nederlands Hoger Onderwijs op de studie resultaten van studenten. Hij vond een positieve correlatie.

Zijn onderzoek was gericht op de volgende 4 vragen, die ik voor nu min of meer vereenvoudigd herformuleer:

1) Hoe kun je het effect van facilitair management op de studie prestaties meten?
2) In hoeverre zijn de pogingen van managers om faciliteiten te ontwikkelen in overeenstemming met de ervaringen van gebruikers?
3) Bestaan er verschillen in kwaliteitservaring van facilitair design tussen verschillende functie-niveaus (top manager, education manager, lecturer, facility manager) en zo ja, wat betekent dat?
4) Bestaat er een positieve correlatie tussen facilitair management in Nederlands Hoger Onderwijs en de studie resultaten?

Ik heb voor de omslag een visueel neologisme bedacht, dat meervoudig uitgelegd kan worden. Ten eerste zou je kunnen zeggen dat de sleutel Herman zelf voorstelt (personificatie), die promoveert en dus een academic cap op heeft (mortarboard, square academic cap, square, trencher, corner-cap). Het dragen van een academisch hoofddekstel is in ieder geval in Nederland vooral een gebruik binnen het hoger onderwijs. De sleutel verwijst in deze contekst naar het vakgebied waarin hij promoveert, namelijk facilitair management (normaal bepaalt de kleur van de kwast dat).

Ten tweede verwijst het beeld naar de onderzoeksvraag: welke ‘sleutelrol’ facilitair management speelt in het behalen van studie resultaten in het algemeen. En andersom is het beeld een representatie van het onderzoeksresultaat: facilitair management een sleutelrol speelt bij het behalen van betere studie resultaten.

Het beeld is ten slotte ook op te vatten als een visualisatie van de kwaliteit van het facilitair management (gewaarborgd door onderzoek en studie).