Skip to main content

VRIJTEKENING (DISCLAIMER)

Vrijtekening Beeldzaam | 25 mei 2018

Algemeen
Door beeldzaam.nl te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op beeldzaam.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Beeldzaam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Beeldzaam of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Beeldzaam. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Beeldzaam.

Deze vrijtekening is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.