Skip to main content

PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring Beeldzaam | 25 mei 2018

Beeldzaam verwerkt persoonsgegevens
In het kader van zijn dienstverlening verwerkt Beeldzaam uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Beeldzaam, uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Beeldzaam verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Beeldzaam levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van zijn klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Beeldzaam dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Beeldzaam verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.  De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan Beeldzaam worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog zeven jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Beeldzaam persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Beeldzaam, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Beeldzaam aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Beeldzaam zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Nieuwsbrief (Mailchimp)
Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruikt Beeldzaam Mailchimp als gegevensverwerker. In het kader van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd. De verzamelde informatie zoals uw naam en e-mailadres wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Mailchimp maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring van Mailchimp. Indien u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor eenvoudig uitschrijven, iedere nieuwsbrief van ons bevat een link onderaan waarmee u zich kunt afmelden.

Links
Beeldzaam kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Beeldzaam is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Beeldzaam raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Beeldzaam verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar bas@beeldzaam.nl. Beeldzaam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Beeldzaam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beeldzaam maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Beeldzaam verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Beeldzaam op via bas@beeldzaam.nl.

Contact opnemen
Beeldzaam is als volgt te bereiken:
Adres : Velderwoude 17, 5221 PA  ’s-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17285544
Telefoon: 073 522 53 50
E-mailadres: bas@beeldzaam.nl

Aanpassingen
Beeldzaam kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.