Opdracht
VrijwilligersAcademie073 is een initiatief van zorg- en welzijnsinstellingen Cello, Divers, Galant, Servicepunt Vught, van Neynsel en Vivent in samen­werking met Avans Hogeschool. Het is een netwerk van organisaties binnen de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught, die niet zouden kunnen functioneren zonder de dagelijkse inzet van vrijwilligers. VrijwilligersAcademie073 organiseert voor deze vrijwilligers trainingen, cursussen en workshops. Hierdoor kunnen zij op een ontspannende manier hun kennis en vaardigheden vergroten, om met meer plezier en vertrouwen hun vrijwilligerwerk te doen.

VrijwilligersAcademie073 is zich nu behalve op zorginstellingen, ook aan het richten op intellingen uit andere sectoren. Vanwege deze koerswijziging is mij gevraagd een nieuwe visuele identiteit voor VrijwilligersAcademie073 te ontwikkelen.

Visuele Identiteit

Kleuren
Ik heb gekozen voor een blauw-groen kleurpallet: felgroen en petrol voor de V van vrijwilligers, en lichtblauw en kobalt voor de A van academie. De kleurkeuzes zijn overwegend intuïtief. Groen wordt geassocieerd met eigenschappen zoals frisheid, natuurlijkheid, harmonie, gezondheid en veiligheid. Voor blauw geldt dat het doet denken aan kenmerken als neutraliteit, objectiviteit, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid. Het kiezen van twee kleuren groen en blauw, een lichte en donkere, biedt meer mogelijkheden voor interessante vormgeving. Ik heb ervoor gekozen om groen toe te wijzen aan de vrijwilligers en blauw aan de academie.

Typografie
Ik heb gekozen voor Lato; een modern, zacht lettertype van Łukasz Dziedzic van Principal Design (Google font).

Logo
Het logo is een soort monogram. Vrijwilligersacademie073 is afgekort tot de letters VA die enigszins zijn gestilleerd en geabstraheerd met 073 in de rechterpoot van de A. Het logo is een symbool, want als onbekende moet je leren waar het voor staat. In het logo zie ik een proces, vrijwilligers gaan links boven de V in en komen er rechts onder bij de A uit. Dit is natuurlijk behoorlijk subjectief en het is onwaarschijnlijk dat anderen hetzelfde zien. Abstractere logo’s worden over het algemeen als zakelijker (=professioneler) ervaren. Mijns inziens is dit de weg die Vrijwilligersacademie073 in wil slaan.

Huisstijl Uitingen & Communicatie aan organisaties

Wervingsfolder
Om organisaties uit andere sectoren aan te trekken, hebben Frits Dunnink en ik een wervende folder ontwikkeld. Daarin spreken we in tekst en beeld de te werven organisaties aan, maar ook potentiële vrijwilligers. Behalve dat dit de folder multifunctioneel maakt, geeft het nieuwe organisaties meteen een beeld van hoe VrijwilligersAcademie073 vrijwilligers benadert. De communicatie aan organisaties gaat overwegend in blauw; die aan vrijwilligers voornamelijk in groen.

Ik heb gebruik gemaakt van het beeldmateriaal dat VrijwilligersAcademie073 over de jaren heeft verzameld. Op de voorkant heb ik een beeld van een leslokaal gecombineerd met de woordenreeks ‘ontdekken-ontmoeten-ontspannen-ontwikkelen’, zodat snel duidelijk wordt wat de Academie doet.

Als je de folder openslaat zie je een citaat bij de foto Paul Kagie, de wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente ’s-Hertogenbosch, om zo ethos (autoriteit) te versterken. De foto en het citaat hebben we gekregen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast versterk ik ethos visueel ook op de achterkant met de logo’s van alle betrokken organisaties.

Eenmaal open zie je helemaal links en rechts sfeer-impressies van vrijwilligers die in een training actief bezig zijn. Links spreken we de organisaties aan op een blauwe achtergrond, rechts de vrijwilligers op een groene (petrol) achtergrond. Deze petrol-kleur (PMS 7713) komt ook terug in diverse items zoals de shirts van de vrijwilligers tijdens de week an Vrijwilligersacademie073. Op de middenpagina heb ik met icoontjes de doelen, sectoren en kennisgebieden gevisualiseerd. De communicatie aan organisaties gebeurt overwegend in blauwe kleuren.

Op de achterkant noemen we nog 7 sterke punten. Naast de contactgegevens hebben we een QR-code gezet die naar de website leidt. Met de logo’s van de betrokken organisaties hopen we de folder overtuigend af te sluiten.

Visitekaartjes

Website
De site gebouwd door Bram Huisman van BHuge.

Communicatie aan de Vrijwilligers
Voor de vrijwilligers heeft Vrijwilligersacademie073 polo-shirts verzorgd, zodat ze een herkenbare groep vormen.

Drukwerk voor de Week
Jaarlijks organiseert Vrijwilligersacademie073 in april een week waarin vrijwilligers uit de regio workshops, presentaties en excursies kunnen volgen. Voor deze week heb ik diverse items ontworpen in samenwerking met Fia de Vos die o.a. de teksten verzorgt: spandoeken, roll-up banners, programmaboekjes, ansichtkaarten, stickers en posters. Sommige items moeten elk jaar bijgewerkt worden.

Wervings Folder
Om vrijwilligers te werven, heb ik samen met Anne-Marie Ninaber van Eijben-Minkels een A6 folder ontwikkeld.

Pictogrammen
Vrijwilligers kunnen workshops volgen uit 12 kennisgebieden: kijkje in de keuken, besturen, organiseren, promotie & marketing, communicatie, ontspannen, ontmoeten, vakkennis, financiën, juridisch, hospitality & facilitair  en e-learning. Voor elk van deze kennisgebieden heb ik een min of meer eenduidige (gekleurd) pictogram ontwikkeld. Daarmee kan bijvoorbeeld in het programmaboekje of op de website van een workshop visueel aangegeven worden in welk kennisgebied die valt. Voor het kennisgebied “vakkennis” geldt, dat er workshops bestaan voor elk van de 7 vakspecialisaties (zorg en welzijn, sport en recratie, kunst en cultuur, natuur en milieu, onderwijs en politiek. Voor deze 7 vakspecialisaties heb ik nog eens 7 pictogrammen ontwikkeld in de kleur van het kennisgebied vakkennis (petrol). De hoofd-icoontjes waren al eerder ontwikkeld voor het wervende foldermateriaal.