Opdrachtgever Best Buying Service
BBS heeft 25 jaar ervaring met sourcen en inkopen in onder andere China, Taiwan en Hong Kong. Zij zoeken voor bedrijven geschikte toeleveranciers en verzorgen alles tot het gepalettiseerd aanleveren in een centraal magazijn, of verschillende filialen, waarbij zij gebruik maken van externe, ge­spe­ciali­seer­de bedrijven voor onder andere logistiek. De kennis en ervaring van BBS betreft niet alleen het vinden van de juis­te bron­nen maar zij ver­zor­gen ook kwa­li­teits­con­tro­les, tes­ten en cer­ti­fi­caten, en hel­pen bedrijven met de Europese regelgeving. Omdat BBS zich beperkt tot die activiteiten waarin zij goed zijn, hebben zij een klein team, geen overhead en voor hun klanten directe aan­spreek­part­ners, die be­schik­ken over gedegen kennis.

Huisstijl items 

Website(s)
Ik onderhoud voor BBS twee websites die ik heb ontworpen en gebouwd: bestbuyingservice.com en bestbuyingsupport.com. De tweede site is een aftersales support-site voor consumenten.

(Visual) Marketing items

Nieuwsbrieven
Voor BBS maak ik de nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven zijn dubbelzijdig gedrukte leaflets met nieuwe artikelen die BBS heeft gesourced. Ze geven een idee van wat BBS haar klanten kan leveren. Manon levert mij teksten en beeldmateriaal aan. Vaak moet het beeldmateriaal nog bewerkt worden. Soms maak ik ook productfoto’s en/of actiefoto’s (foto’s van een product “in actie”, die dus laten zien wat de functie(s) van een product zijn). Deze foto’s kunnen dan eventueel ook op verpakkingen gebruikt worden.

Verkoopmateriaal

Eigen labels
BBS bedenkt soms eigen producten of een nieuwe toepassing van bestaande artikelen, bijvoorbeeld voor De Kruidvat. Hiervoor verzorg ik dan de (visuele) branding, in de vorm van logo, kleurenpallet, fotografie en overall look & feel. Ik ontwerp de verpakkingen (bedrukte dozen, insteek-kaarten, kopkaarten, wikkels, of andere oplossingen), gebruiksaanwijzingen en overige gedrukte benodigdheden (BBQ Expert en Gardening Expert).

Aldi
Grotere klanten van BBS zoals Aldi (in o.a. Engeland, Ierland, België, Frankrijk en Polen) willen hun producten (meestal) geleverd krijgen in eigen brands (Adventuridge, Gardenline, Barbecue Days, Auto-XS, Crane of CycleMaster). Ik ontwerp dan materiaal volgens hun richtlijnen.

 

Beursmateriaal
BBS staat regelmatig op een beurs (IAW, Spoga) en daarvoor maak ik materiaal, bijvoorbeeld roll-up banners, spandoeken voor de stand of foldermateriaal.