Skip to main content

ADDENDUM AUTEURSRECHT

Addendum Auteursrecht Beeldzaam | 25 mei 2018

Waarom dit Addendum?
Beeldzaam vindt het belangrijk om vooraf naast het ter inzage geven van de algemene voorwaarden, enige duidelijkheid te verschaffen over het auteursrecht en hoe e.e.a. bij wet is geregeld. Wil je precies weten hoe het zit, neem dan contact op met een jurist die gespecialiseerd is op dit gebied; aan de volgende tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruikerslicentie
Bij het verstrekken van opdrachten aan Beeldzaam, krijg je automatisch een gebruikerslicentie voor onbeperkte tijd. Met deze licentie krijg je toestemming om een ontwerp op een bepaalde wijze te gebruiken. Er wordt dan dus een gebruiksrecht verleend en Beeldzaam behoudt de auteursrechten zelf. Dat houdt onder andere in dat Beeldzaam niet toestaat dat de geleverde ontwerpen deels of geheel aangepast worden of gebruikt worden voor het maken van nieuw werk, anders dan door Beeldzaam zelf. Ook is reproductie (het zelf bestellen van drukwerk) niet toegestaan. In principe mag het ontwerp gebruikt worden, waarvoor het is gemaakt. Dus een advertentie die gemaakt is voor plaatsing in een bepaald nummer van een blad, mag zonder expliciete toestemming niet in een ander nummer van datzelfde blad of in een ander blad geplaatst worden. De verleende gebruiksrechten gelden alleen voor dat wat concreet is afgesproken. Het is dus verstandig om e.e.a. duidelijk schriftelijk vast te leggen.

Auteursrecht
Wettelijk is het zo bepaald dat het auteursrecht altijd automatisch bij de ontwerper ligt. Het auteursrecht stelt Beeldzaam in staat te bepalen hoe het ontwerp mag worden gebruikt en door wie. Betalen voor ontwerp betekent niet dat je daarmee het auteursrecht op het ontwerp verwerft. Natuurlijk is het mogelijk om het auteursrecht af te kopen. Een overdracht van auteursrechten kan alleen schriftelijk, waarbij duidelijk moet worden afgesproken welke rechten precies worden overgedragen. Bij een overdracht van auteursrechten wordt de eigendom van het recht overgedragen en daarmee ook de zeggenschap over de wijze waarop het ontwerp mag worden gebruikt.

Auteursrecht van derden
Beeldzaam schaft soms licenties aan, bijvoorbeeld voor een foto van Shutterstock. Beeldzaam mag die foto dan in haar ontwerp gebruiken. Omdat het auteursrecht van zo’n foto niet bij Beeldzaam ligt, kan dit ook niet overgenomen worden van Beeldzaam. Je dient dan zelf bij Shutterstock een licentie aan te schaffen.

Persoonlijkheidsrechten
Beeldzaam heeft net als alle ontwerpers persoonlijkheidsrechten. Deze rechten houden onder andere in dat als Beeldzaam daarom vraagt, bij het ontwerp de naam van Beeldzaam vermeld moet worden, dat Beeldzaam bezwaar kan maken als haar werk onder een andere naam wordt uitgegeven, dat ontwerpen van Beeldzaam niet zomaar veranderd mogen worden en dat Beeldzaam zich kan verzetten als haar ontwerpen door anderen wordt verminkt of aangetast. Persoonlijkheidsrechten zijn niet over te dragen. Beeldzaam houdt dus altijd haar persoonlijkheidsrechten.

Zie ook Algemene voorwaarden
Zie artikel 3.1 t/m 3.3 voor inschakelen derden
Zie artikel 4.1 t/m 4.5 voor auteursrecht
Zie artikel 5.1 t/m 5.4 voor gebruikerslicentie