Skip to main content

Waarden

Jouw waarden bepalen wat je belangrijk vindt. Je krijgt ze door socialisatie aangeleerd van je ouders en de omgeving waarin je opgroeit. Bedrijfswaarden zijn dan de waarden waarvoor een bedrijf staat, soms expliciet vastgelegd in een missie en core values. Ze geven richting aan de bedrijfsnormen en zijn deel van de bedrijfscultuur. Afspraken nakomen kan bijvoorbeeld een waarde zijn, omdat je dat belangrijk vindt. Natuurlijk heb je diverse waarden, ieder met een eigen prioriteit. Misschien vindt je het nakomen van afspraken belangrijker dan kwaliteit leveren, of juist andersom. Soms kunnen waarden ook met elkaar in conflict zijn.