Skip to main content

Systeemconnectie

Het lijkt alsof we vrij zijn, maar eigenlijk zijn we afhankelijk van allerlei systemen. Bijvoorbeeld verkeersregels. Systeemconnectie is het je invoegen in een systeem en het je binden aan dat systeem. Bijvoorbeeld meedoen aan het verkeer, betekent vrijheid inleveren door verkeersregels als nuttig en noodzakelijk te accepteren.