Skip to main content

Pictogram

Een geabstraheerd icoon, indexicaal of symbool of een combinatie daarvan. De functie van een pictogram is dat iedereen (binnen een bepaalde beeldcultuur) zonder uitleg begrijpt wat er bedoeld wordt, ook al spreken ze verschillende talen. Een pictogram kan een of meer van de volgende functies hebben: 1) verbieden, 2) toestaan, 3) plaats of richting aanwijzen, 4) waarschuwen, 5) adviseren, 6) verplichten, 7) instrueren, 8) bevelen.