Skip to main content

Overtuigingen

Jouw overtuigingen bepalen waar je sterk in gelooft of wat je stellige mening is. Je overtuiging is een manier om naar de werkelijkheid te kijken. Bedrijfsovertuigingen bepalen min of meer het bestaansrecht van een onderneming, soms expliciet vastgelegd in een missie. “Domotica in ieder huis” kan je missie zijn, omdat je vindt dat iedereen daar recht op heeft en omdat je gelooft dat dit mogelijk is. Wat je gelooft, vindt je waarschijnlijk ook belangrijk, dus liggen waarden en overtuigingen heel dicht bij elkaar.