Skip to main content

Normen

Jouw normen bepalen hoe jij vindt dat je je moet gedragen. Je krijgt ze door socialisatie aangeleerd van je ouders en de omgeving waarin je opgroeit. Bedrijfsnormen zijn richtlijnen die je meestal onbewust, soms bewust bepaalt om aan te geven hoe jij vindt dat jij en je werknemers zich moeten gedragen intern naar collega’s en extern naar stakeholders en klanten. Bedrijfsnormen zijn deel van de bedrijfscultuur. Afspraken nakomen kan bijvoorbeeld een norm zijn, omdat je vindt dat dat zo hoort.