Skip to main content

Imago

Imago is het beeld dat anderen van een persoon of groep hebben; niet wie die persoon of groep werkelijk is. Omdat het bijna onmogelijk is om iets of iemand precies te kennen zoals het werkelijk is, hebben we van elkaar allemaal een vertekend beeld. Toch nemen we dit beeld voor waar aan, terwijl het hoogstens een halve waarheid is. Iedereen heeft zijn eigen beeld van de ander, maar als iedereen je bijvoorbeeld een rare snuiter vindt, is er werk aan de winkel. Tenzij je juist vreemd gevonden wil worden (gewenste imago) ondanks dat je verschrikkelijk normaal bent (identiteit).