Skip to main content

Gewenst imago

Bedrijven willen natuurlijk dat klanten en betrokkenen een positief beeld, een positief imago hebben. Dit doen ze door in hun communicatie met name positieve kenmerken van hun werkelijke identiteit te onderstrepen en eventueel te formuleren wie ze zouden willen zijn. Tijdens een sollicitatieprocedure wint de kandidaat die bij zijn interviewers het meest geloofwaardig een imago van het schaap-met-vijf-poten weet op te wekken.