Skip to main content

Diagram

Een schematische grafische weergave van een proces binnen een systeem, haar elementen en hun onderlinge verband.