Skip to main content

Bedrijfsidentiteit

Huisstijl in ruimere zin: de manier waarop een bedrijf zich in totaal bewust naar buiten toe presenteert, dus niet alleen visueel. Het gaat dan om de identiteit van een bedrijf, of de bedrijfscultuur, vaak verankerd in een mission statement, een bedrijfsvisie, met bedrijfswaarden en -normen. Het is alles wat je van een onderneming kunt zien, horen, ruiken, voelen en proeven, zoals ze vooraf heeft bedacht.