Skip to main content

Bedrijfscultuur

Cultuur is overwegend het geheel aan normen, waarden en overtuigingen van een groep mensen, en je spreekt van bedrijfscultuur als die groep een bedrijf vormt. Een ondernemer zonder personeel werk natuurlijk volgens zijn eigen normen, waarden en overtuigingen en in die zin zou je kunnen spreken van bedrijfscultuur, hoewel dat strikt genomen niet kan. Binnen een groep mensen met een bepaalde cultuur (ook binnen bedrijven), zijn er soms kleinere groepjes te onderscheiden met een subcultuur; met veel overeenkomsten, maar ook een paar karakteristieke en afwijkende kenmerken.