Monthly Archives

oktober 2016

Boektip: Visual Communication

By | Boektips, Visuele Retorica

Titel: Visual Communication
Subtitel: From theory to practice
Auteur: Jonathan Baldwin/Lucienne Roberts
Uitgever: Bloomsbury Publishing PLC
ISBN13: 9782940373093

Over wat visuele communicatie is in theorie, maar vooral ook in praktijk, zoals bijvoorbeeld politiek in psychologische, sociologische, culturele zin, waarbij de ontwerper in conflict is met de commerciële realiteit enerzijds en zijn ethische overtuigingen anderzijds.